Avui: 09:30-13:00 h , 16:30-19:00 h 973 49 22 79

Òptica

L'òptica per a nosaltres és una part essencial dels serveis que oferim. Estem especialitzades en TERÀPIES VISUALS, la qual  cosa ens fa veure que no tenim dos ulls que funcionen per separat, sinó un sistema visual super condicionat pel cos que el sustenta.

Aquest plantejament ens ha fet entrar amb força en el camp dels PROBLEMES D'APRENENTATGE relacionats amb la visió, i també en el camp de les DISFUNCIONS VISUALS que no es poden solucionar amb ulleres o lents de contacte.

Sempre farem un abordatge molt global dels problemes de salut que et puguin portar a visitar-nos. Això també ens porta a mesclar coneixements de l'àmbit farmacèutic amb els de l'àmbit optomètric constantment.